Category

Nieuws

Nieuws

Alexander De Croo en Goedele gaan voor eerste plaats in Rainbow Index

Open Vld staat voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, wat ook je seksuele voorkeur of genderidentiteit is. Je individuele rechten mogen niet bepaald worden door wie je graag ziet of hoe je je gender beleeft. Met hun LGBTIQ-actieplan willen Alexander De Croo en Goedele Liekens ons land de volgende jaren naar de eerste plaats van de internationale Rainbow Index loodsen.

Onder impuls van een liberale eerste minister stelde ons land bijna twintig jaar geleden, als tweede land ter wereld, het burgerlijk huwelijk open voor koppels van hetzelfde geslacht. We maakten adoptie voor koppels van hetzelfde geslacht mogelijk en versterkten de bescherming tegen discriminatie op basis van seksuele voorkeur.

Vorig jaar nog zetten we een belangrijke stap voor transgenders: zij kunnen nu ook zonder medische voorwaarde hun geslachtsregistratie en voornaam officieel laten aanpassen.

“Het resultaat is er: internationaal wordt ons land vandaag erkend als een van de gangmakersop het vlak van LGBTIQ-rechten. In de jongste Rainbow Index van ILGA Europe staat België op nummer twee in de lijst van meest LGBTIQ-vriendelijke landen.”

Alexander De Croo

Zilver is mooi, maar we gaan voor goud! Daarom schuiven Alexander De Croo en Goedele op deze Internationale Dag ter Bestrijding van Homo- en Transfobie (IDAHOT) vijf prioritaire actiepunten naar voor om de rechten van LGBTIQ’s verder te versterken.

  1. Een wettelijk kader voor niet-commercieel draagmoederschap
  2. Meer aandacht voor de rechten van intersekse personen
  3. We schrappen geslachtsverwijzing op officiële documenten waar mogelijk
  4. Strijd tegen hiv en soa’s opvoeren
  5. Maatschappelijke aanvaarding versterken, van de sportclub tot het rusthuis, startend in het onderwijs

Klik hier om het volledige LGBTIQ-plan te lezen (PDF)

In de media BE, Nieuws

Wanneer nemen we seksueel geweld eindelijk ernstig?

Al twee dagen brandt het beeld van Julie op mijn netvlies. En moet ik aan mijn eigen dochters denken die de leeftijd van Julie hebben.

Ik lees vanalles over wie welke fout heeft gemaakt. Dat debat moét natuurlijk gevoerd worden. Hopelijk neemt men daarbij een voorbeeld aan de doorlichting van de Nederlandse justitie na de moord op Anne Faber in 2017. Ook Anne werd tijdens het fietsen vermoord door een veroordeelde seksuele veelpleger. De conclusies voor de Nederlandse justitie waren vernietigend: de ene inschattingsfout na de andere, te weinig aandacht voor de veiligheid van de samenleving.

Maar dat is niet het enige wat moet gebeuren.

Als seksuologe en psychologe wil ik vooral een andere vraag op tafel leggen: wanneer gaan we als samenleving de pandemie van seksueel geweld ernstig nemen? En vooral: wanneer gaan we inzetten op snelle detectie en preventie?

Opnieuw kunnen we van Nederland leren. Twintig jaar geleden al had men daar door dat je bij seksuele delinquenten onmiddellijk moet ingrijpen. Vroege vergrijpen hebben een belangrijke signaalfunctie. Als je niet onmiddellijk ingrijpt wanneer het misloopt, riskeer je een escalatie met veel ernstigere feiten. Terwijl ik met de Nederlandse Rutgers Stichting verplichte therapietrajecten voor seksuele delinquenten uitwerkte, haalde men in ons land de schouders op. “Boys will be boys” en nog meer van dat soort onzin, hoorde ik.

Ik mag echt hopen dat de geesten intussen gerijpt zijn.

Men kan seksueel geweld niet blijven onder de mat vegen. In ons land worden elke dag opnieuw vrouwen verkracht, afgeranseld, gepest, bedreigd, vernederd en geïntimideerd. Elke dag doen acht vrouwen aangifte van verkrachting. In slechts 4 procent (!) van die verkrachtingen, leidt de aangifte tot een veroordeling. België werd voor dit schandalig lage cijfer door de Verenigde Naties op de vingers getikt.

We zijn één van de enige Europese landen die geen wet heeft die huiselijk geweld strafbaar stelt. Nochtans komen er in ons land 40.000 klachten over huiselijk geweld binnen bij de politie. Dat zijn er 110 per dag. Twee op de drie klachten worden geseponeerd, wat betekent dat het Openbaar Ministerie beslist om niemand te vervolgen. Die 40.000 klachten leiden maar in 40 gevallen tot een tijdelijk huis- en contactverbod voor de dader. De aanpak van huiselijk geweld is dus blijkbaar maar een probleem van een paar nullen na de komma. Quod non.

En à propos, kunnen we ook stoppen met vrouwen de schuld te geven wanneer ze verkracht worden? Mijn bloed ging aan het koken toen ik las dat Julie ‘op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was’. Als er één iemand op dat ogenblik ergens anders hoorde te zijn was het de moordenaar. In de cel, voor vele jaren, want tot twee keer toe veroordeeld voor verkrachting. Met het noodlot of met brute pech heeft dit niets te maken. Dat zelfs maar suggereren, is het zoveelste voorbeeld van victim blaming, waarbij meisjes en vrouwen de schuld krijgen omdat sommige mannen hun poten niet kunnen thuishouden.

In de media BE, Nieuws

Goedele kandidaat op Vlaams-Brabantse Open Vld-Kamerlijst

Goedele staat bij de federale parlementsverkiezingen op de derde plaats van de Vlaams-Brabantse Open Vld-Kamerlijst. Liekens: “Ik engageer me al jaren voor een betere samenleving. Dit is de logische volgende stap. Ik kan niet langer aan de zijlijn blijven staan.”

Goedele woont in Dilbeek en is naast klinisch psychologe ook seksuologe en tv-persoonlijkheid. Al bijna twintig jaar is ze goodwill-ambassadeur voor de Verenigde Naties. In die rol ijvert ze voor een betere toegang tot seksuele en reproductieve rechten voor vrouwen overal ter wereld. Ze zet zich ook in voor de preventie van HIV en de noden van vrouwen op de vlucht.

Goedele: “Ik engageer me al jaren op mijn manier voor een betere samenleving. Dit is de logische volgende stap. Ik kan niet langer aan de zijlijn blijven staan. En ik kan niet tegen onverschilligheid. Politiek werkt misschien traag, maar als VN-ambassadeur heb ik geleerd dat verandering er niet komt door met een stormram op deuren te beuken, wel door de dialoog aan te gaan en zelf de handen uit de mouwen te steken. Dat wil ik nu doen.”

Volgens Goedele staan ons land, Europa en de wereld voor grote uitdagingen. “Die kunnen we alleen aan door samen te werken. Kijk naar het klimaat, veiligheid of migratie. Allemaal uitdagingen die we echt niet in ons eentje gaan oplossen. En een muur bouwen rond ons land zal al helemaal niet helpen. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe je vluchtelingenstromen alleen ten gronde kan aanpakken door de mensen ter plaatse perspectieven te geven, door de economie te laten draaien en door vrouwen gelijke rechten te geven. België is misschien een klein land, maar we kunnen daarin wel een voortrekkersrol spelen.”

Lijsttrekkers Gwendolyn Rutten en Maggie De Block zijn trots op hun kandidaat: “Goedele is een echt rolmodel, voor vrouwen én voor mannen. Haar engagement overstijgt letterlijk alle grenzen. We zijn blij dat ze dit nu ook in de politiek wil tonen. Ze is een aanwinst voor onze liberale partij, en binnenkort hopelijk ook voor het federale parlement, waar ze ongetwijfeld haar ongezouten mening zal uiten. Ze gelooft net als wij dat we enkel door samen te werken vooruit kunnen.”

Alexander De Croo: “Goedele is natuurlijk geen onbekende voor de politiek en voor onze partij. Ik ken ze al lang persoonlijk als een uitstekende VN-ambassadeur. We hebben al bijzonder goed samengewerkt voor She Decides en #SheIsEqual, twee campagnes ten voordele van gelijke vrouwenrechten en reproductieve gezondheid. We maken vandaag samen al echt een  groot verschil op het terrein voor duizenden vrouwen. Ik wil met Goedele die lat nu nog hoger leggen.”

Originele post.

In de media BE, Nieuws

Alexander De Croo ondertekent nieuw samenwerkingsprogramma met Benin

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft vandaag in de Beninese hoofdstad Cotonou een nieuw vijfjarig samenwerkingsprogramma ondertekend. België en Benin slaan de handen in elkaar om te zorgen voor duurzame lokale economische groei via de uitbouw van de ananassector, de haven van Cotonou en het versterken van de rechten van meisjes en vrouwen.

Samen met de minister van Buitenlandse Zaken van Benin Aurélien Agbénonci zette minister De Croo zijn handtekening onder het nieuwe samenwerkingsprogramma dat vijf jaar zal lopen, van 2019 tot 2023. Het programma omvat in totaal 60 miljoen euro en zal focussen op drie prioriteiten:

  • Seksuele en reproductieve rechten en gezondheid
  • Ondernemerschap in de landbouw
  • Capaciteitsopbouw in de havensector

Alexander De Croo: “Dit nieuw samenwerkingsprogramma weerspiegelt de prioriteiten die ik de voorbije jaren naar voor heb geschoven voor het Belgisch ontwikkelingsbeleid: een ambitieuze aanpak die inzet op lokale economische groei en meer aandacht voor mensenrechten, vrouwenrechten in het bijzonder. Dat zijn de beste garanties dat menselijke ontwikkeling zich écht kan doorzetten.”

Betere toegang tot familieplanning
Een belangrijke prioriteit in het nieuwe samenwerkingsprogramma met Benin en reden ook waarom Goedele aansluit bij de delegatie van minister De Croo is het verbeteren van de rechten van meisjes en vrouwen en meer bepaald hun seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. Aandacht zal gaan naar strategieën die moeten leiden tot gedragsverandering. Ook een betere toegang tot gezondheidsdiensten en het digitaliseren van gezondheidsgegevens moeten daaraan bijdragen.

In Benin trouwt één op tien meisjes voor de leeftijd van 15 jaar. Vrouwen hebben er gemiddeld vijf kinderen. Vijftien procent van de moedersterfte is er te wijten aan onveilige abortussen.

Uitbouw ananassector en havenactiviteiten
Voor het versterken van duurzame en lokale economische groei gaan België en Benin samenwerken om de waardeketen in de ananassector te verbeteren. Benin produceert elk jaar 400 tot 450.000 ton ananas, wat van ananas het derde belangrijkste agrarische product van het land maakt. Tegen 2025 wil de Beninese overheid de ananasproductie opdrijven tot 600.000 ton en nieuwe exportmarkten aanboren. Het beter structureren en vergroten van de waardeketen moeten daarbij helpen, net zoals steun aan innovatie, digitalisering en een betere toegang tot financiële en niet-financiële diensten.

Ook de Belgisch-Beninese samenwerking op het vlak van havenactiviteiten moet leiden tot meer lokale economische groei. België zal daarbij onder meer investeren in het verbeteren en het verder professionaliseren van de haven van Cotonou. Die zal kunnen rekenen op peer-to-peer ondersteuning van Belgische partners zoals de Haven van Antwerpen.