Grote droefenis maar ook dankbaar voor alle inspiratie en steun  die ik uit onze gesprekken haalde . Seksuele rechten zijn ook mensenrechten, leerde je mij. Je gedachtengoed leeft verder #KofiAnnan #unfpa