Skip to main content

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo brengt deze week een vierdaags werkbezoek aan Benin en Senegal. Hij is vergezeld van Goedele Liekens en Axelle Red, allebei actief als goodwillambassadeur van de Verenigde Naties. Het vierdaags werkbezoek kadert in het initiatief She Decides dat focust op het versterken van de rechten van meisjes en vrouwen, in het bijzonder hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Alexander De Croo: “Ik ben erg blij dat Goedele Liekens en Axelle Red bereid waren om mee te werken. Ze zetten zich allebei al jaren in voor de rechten van meisjes en vrouwen, één van de prioriteiten van het Belgisch ontwikkelingsbeleid. Als één van de voortrekkers van She Decides zal België de volgende jaren nog meer investeren om vrouwen en meisjes betere kansen te geven. Zodat ze bijvoorbeeld hun school kunnen afmaken en zelf kunnen kiezen met wie ze trouwen en hoeveel kinderen ze willen.”

Goedele Liekens is sinds eind jaren ’90 goodwillambassadeur van UNFPA, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties. Ze pleit voor een betere toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid met onder meer een betere seksuele voorlichting in ontwikkelingslanden. Axelle Red is al bijna twintig jaar vrijwillig ambassadrice van UNICEF België, het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Ze zet zich in voor een groter respect voor kinderrechten.

Goedele Liekens, goodwillambassadeur van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA): “Ik ben heel fier dat België voortrekker is in het #SheDecides initiatief, dit vanuit het besef dat dit fundamentele ontwikkelingshulp is, mét een lange-termijn positief effect. Onze zorg bij UNFPA gaat enerzijds naar het verspreiden van informatie zodat vrouwen zelf kunnen beslissen of en wanneer ze kinderen wensen en naar het vakkundig begeleiden van de gewenste zwangerschappen zodat moeder en kind een gezonde toekomst tegemoet gaan. Elke minuut sterft ergens ter wereld een vrouw aan de complicaties van een zwangerschap. Onze missie is te zorgen voor goede pre -& postnatale medische hulp, zelfs in de meest afgelegen en ontoegankelijke gebieden, zoals met onze mobiele kliniek-boot waarmee we in Benin uitvaren.”

Axelle Red, goodwillambassadeur van UNICEF België: “Als UNICEF-ambassadrice, als moeder van 3 kinderen en als artieste ben ik ten zeerste begaan met de strijd tegen kindhuwelijken. In Benin is vandaag één meisje op tien onder de vijftien jaar gehuwd, drie meisjes op tien trouwen voor hun achttiende. Als we meisjes meer kansen willen geven, moeten we kindhuwelijken tegengaan. Ik ben dan ook zeer blij dat de strijd tegen kindhuwelijken centraal staat in het akkoord dat de Belgische regering en UNICEF in Benin ondertekenen.”

Familieplanning, kraamhulp en seksuele voorlichting

Minister De Croo, Goedele Liekens en Axelle Red zullen in Benin en Senegal een hele reeks projecten bezoeken die inzetten op het verbeteren van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Op het programma staan onder meer bezoeken aan initiatieven rond familieplanning, kraamhulp, seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen.

Daarnaast is er een officieel luik met onder meer een ontmoeting met de Beninese president Patrice Tallon en zijn vrouw Claudine, die begin maart een stichting opstartte die de situatie van vrouwen in Benin wil verbeteren. In Senegal ontmoet de delegatie minister van Gezondheid Awa Coll Seck.

181 miljoen toegezegd tijdens conferentie in Brussel

Het werkbezoek bouwt verder op het initiatief She Decides waarvan België één van de voortrekkers is. She Decides ontstond nadat de nieuwe Amerikaanse president begin dit jaar de financiering schrapte van een aantal internationale organisaties die in ontwikkelingslanden werken rond de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Tijdens een internationale conferentie in Brussel, georganiseerd door minister De Croo en zijn Nederlandse, Zweedse en Deense collega’s, zegden donorlanden en privéstichtingen in totaal 181 miljoen euro extra middelen toe voor initiatieven die in arme landen inzetten op het bevorderen van de seksuele en reproductieve rechten en gezondheid van meisjes en vrouwen. België zelf maakte tien miljoen euro extra vrij. In totaal zakten 450 vertegenwoordigers van meer dan 50 landen en organisaties naar Brussel af om hun steun toe te zeggen aan She Decides.

Naar een brede beweging

De vier ‘stichtende’ landen hebben nu beslist om She Decides open te gooien en er een brede beweging van te maken. Landen, organisaties, bedrijven en particulieren zullen binnenkort lid kunnen worden door de ondertekening van het She Decides-manifest. De beweging zal worden aangestuurd door een kerngroep van landen uit Noord en Zuid, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) en de internationale ngo International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Bron: http://www.decroo.belgium.be/nl/alexander-de-croo-brengt-samen-met-vn-goodwillambassadeurs-goedele-liekens-en-axelle-red-werkbezoek