Skip to main content

Op dinsdag 3 mei was Goedele Liekens te gast in de Cooke & Verhulst Show. Ze praat er uitgebreid met Gert & James over de situatie in Oekraïne en over haar nieuwste resolutie (aanbeveling) aan de regering.

Verkrachting is het oudste en het goedkoopste oorlogswapen. In een gewapend conflict worden verkrachting en andere vormen van seksueel geweld als een wapen van vernedering en vernietiging ingezet. Een wapen dat vrouwen en kinderen, maar ook mannen, ontmenselijkt. Het verkrachten van een vrouw, man of kind voor ieders ogen en het vernietigen van hun geslachtsorganen heeft uiteraard niets met seksualiteit te maken, maar speelt in op angst. Het maakt integraal deel uit van de psychologische oorlogsstrategie van de agressor.

Er bereiken ons steeds meer getuigenissen van seksueel geweld in Oekraïne. Steeds meer burgers uit steden zoals Bucha en Charkov getuigen over de misdaden van seksueel geweld gepleegd door Russische soldaten en huurlingen. Het is absoluut essentieel dat het Internationaal Strafhof en de Verenigde Naties deze getuigenissen grondig onderzoeken. Deze vermeende misdaden mogen niet langer gezien worden als collateral damage.

We verzoeken met deze resolutie de federale regering om bij het ICC te pleiten voor een diepgaand en onafhankelijk onderzoek naar het vermeend seksueel geweld in Oekraïne en deze gruwelijke misdaden van seksueel geweld te vervolgen. Het is belangrijk om snel en van in het begin bewijsmateriaal te verzamelen en getuigenissen te documenteren. Hoe langer het duurt om het onderzoek naar de misdaden van seksueel geweld op te starten, hoe moeilijker het wordt om bewijzen te verzamelen. België moet nagaan op welke manier het hierin een ondersteunende rol kan spelen. Russische soldaten die zich hieraan schuldig maken moeten geïdentificeerd, vervolgd en bestraft worden. Vervolgens verzoeken we de federale regering ook om actief te werken aan een multilateraal juridisch bindend kader om de misdaden van seksueel geweld als wapen – net zoals het verbod op biologische en chemische wapens – in conflict- en postconflict situaties te verbieden en te vervolgen. De cultuur van straffeloosheid rond seksueel geweld moet doorbroken worden.

Bekijk hier de volledige aflevering!