Skip to main content

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer is er gedebatteerd over de recent gelanceerde burgerbevraging. Op de website ‘een land voor de toekomst’ kunnen burgers sinds enkele dagen terecht om er mee te geven hoe zij de toekomst van ons land zien en hoe België met zijn complexe staatsstructuur beter kan functioneren. Open VLD-parlementslid Goedele Liekens juicht dit initiatief toe maar plaatst enkele kanttekeningen en roept op tot een grondige evaluatie.

Nood aan evaluatie

Het betrekken van burgers bij het beleid is meer dan spielerei of bezigheidstherapie. Participatie is meer dan een buzz woord. Beleid voeren doe je niet alleen voor de burgers maar ook mét de burgers.

Het project van de burgerbevraging is een goede eerste aanzet tot de beoogde democratische vernieuwing. Maar zo waarschuwt parlementslid Liekens, we moeten waken over de uitvoering. “De democratie vernieuwen is geen exacte wetenschap. Het is pionieren en zoeken naar de juiste methode”. Dat neemt echter niet weg dat er grondig en objectief moet geëvalueerd worden. “Als blijkt dat het invullen van de bevraging te complex is en tot een dag in beslag kan nemen, dan is dat een probleem. In dat geval haken mensen af waardoor het risico bestaat dat de afstand tussen de burgers en de politiek verder vergroot. Dat moeten we absoluut vermijden en het is dan ook noodzakelijk dat er opgevolgd en desgevallend bijgestuurd wordt. Niet alleen na afloop van de bevraging maar ook nu al. We moeten bijvoorbeeld in kaart brengen of de bevraging voldoende mensen uit diverse bevolkingsgroepen bereikt en of de resultaten representatief zijn”, aldus nog parlementslid Liekens.

In haar antwoord bevestigde minister Verlinden dat indien blijkt dat bepaalde lagen van de bevolking niet of onvoldoende worden bereikt, hierop zal worden ingezet in de communicatie. Een goede zaak volgens parlementslid Liekens: “Het betrekken van de burgers is geen eenmalige oefening. Het is geen sprint maar een marathon. En vaststellen dat een bepaalde methode niet optimaal functioneert, is geen schande. Er niks aan doen en zo het kind met het badwater weggooien, of erger nog het hele project in het belachelijke trekken, dat is pas onverantwoordelijk. Onze fractie is overtuigd voorstander van burgerparticipatie en zal daar dus steeds constructief aan meewerken”.