Skip to main content

De Congo-commissie is mislukt, onder andere omdat verschillende partijen vonden dat Belgische excuses voor het koloniale verleden te ver gingen. Ook voor Open VLD kon er geen sprake zijn van excuses. Goedele Liekens, die voor de partij in de Congo-commissie zetelde, vertelt waarom.