Skip to main content

De burgemeester van Warschau, Rafal Trzaskowski, zette twee jaar geleden zijn handtekening onder een twaalf-puntenverklaring waarmee hij van zijn stad een ruimte maakte waar lgbtq+ welkom zijn. Zo kwam er onder andere een opvanghuis voor lgbtq+ -jongeren die anders geen plek hadden. Prachtig toch, al die hulp?  De Poolse conservatieve partij PiS dacht daar anders over. Zij vonden het nodig om een agressieve tegencampagne op poten te zetten. Door te verspreiden dat de lgbtq+ gemeenschap een gevaar voor Polen is, wordt die gemeenschap nu gediscrimineerd en groeit de intolerantie met de dag.

Hoezo ‘lgbt- vrij zones’?

Die intolerantie gaat zelfs zo ver dat er nu hier en daar zogezegde ‘lgbt- vrije zones’ worden uitgeroepen door Poolse regio’s en gemeentes. Het feit dat er zelfs maar gesproken wordt over die zones geeft mensen met dezelfde discriminerende gedachten de het idee dat ze juist zijn. Zo werd in 2019 in een Poolse stad een gayparade georganiseerd om de lgbtq+ -gemeenschap te steunen. Maar de deelnemers werden aangevallen door extreemrechtse groepen. Kan je je dat voorstellen, in een Europees land, waar we zo trots zijn op onze mensenrechten?

Dit is niet waar Europa voor staat!

De haat en discriminatie komt niet enkel vanuit burgerbewegingen, nee bepaalde Poolse politiekers steun die ook openlijk. De rechten van de lgbtq+ -gemeenschap liggen onder immens hoge druk. Om lid van de Europese Unie te zijn en te blijven moeten landen zich houden aan een paar essentiële waarden en normen. Respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid en gelijkheid vormen dan ook de basis. De ‘lgbt- vrije zones’ staan daar lijnrecht tegenover.

Het is daarom nodig dat we aan Polen duidelijk maken dat dit niet kan. Ik diende op 28 januari 2020 dan ook een resolutie waarin ik vraag om vanuit België een duidelijk signaal te geven. Een signaal dat zegt dat er geen plaats is voor haat en discriminatie in de wereld en al zeker niet binnen Europa. Ons land is al lang een internationale voorvechter van mensenrechten en dan in het bijzonder lgbtq+ – rechten. Dit is dus niet het moment om daar mee te stoppen! De Poolse lgbtq+ -gemeenschap heeft onze steun nodig.

In de resolutie vraag ik dat België en Europa de ‘lgbt- vrije zones’ uitdrukkelijk veroordelen. Het is niet alleen een belachelijk maar ook gevaarlijk concept dat de mensenrechten ernstig schendt.  Binnen de Europese Unie bestaan er manieren om lidstaten op het matje te roepen wanneer ze ingaan tegen de waarden en normen van de EU. Zo is er artikel 7 van het Verdrag van de Europese Unie, waardoor Polen bepaalde rechten binnen de Europese Unie zou kunnen verliezen. Als de situatie in Polen voor de lgbtq+ -gemeenschap daar geen aanleiding toe geeft, wanneer dan wel?

Goedele

De officiële tekst van het voorstel van resolutie vind je HIER!