Skip to main content

De vreselijke gevolgen van corona zien we niet enkel in onze ziekenhuizen. Achter de gesloten voordeuren heeft de pandemie ook een gigantische impact. Wereldwijd werden de afgelopen 12 maanden 243 miljoen vrouwen en meisjes slachtoffer van fysiek of seksueel geweld door een naaste. In vergelijking met vorig jaar steeg dat cijfer met maar liefst 30% (bron: VN).

Het is belangrijk te onthouden dat intrafamiliaal geweld niet hetzelfde is als seksueel geweld. Nee, intrafamiliaal geweld gaat over elke vorm van geweld. Dus dat kan fysiek en mentaal geweld zijn ,maar ook economisch of onlinegeweld.  Dat geweld gebeurt tussen leden van een gezin of huishouden, maar de betrokkene moeten daarom niet onder één dak wonen. Het kan hier gaan om zowel huidige of voormalige partners.

Schaduw pandemie

De lockdown zorgde er niet enkel voor dat we afstand namen van elkaar maar, ook dat slachtoffers van intrafamiliaal geweld nog moeilijker hulp vonden. De hulplijn 1712 heeft de oproepen over huiselijk geweld met de helft zien stijgen, zo’n 8059 mensen deden een melding. De meeste meldingen gingen over kindermishandeling, waarbij 6407 kinderen een mogelijk slachtoffer waren. Een verontrustende stijging van 45% ten opzichte van 2019. Volgens een onderzoek door de Universiteit van Gent werd 1 op 4 slachtoffer van geweld tijdens de eerste lockdown en was 15% getuige van huiselijk geweld. Slechts 1 op 5 zocht hulp. Maken die cijfer u niet kwaad? Mij wel!

Binnen het Adviescomité Maatschappelijke Emancipatie heb ik dan ook samen met mijn collega Marianne Verhaert meegewerkt aan een resolutie die dat wil aanpakken. We zijn trots dat die resolutie over de partijgrenzen heen werd goedgekeurd op 2 maart 2021. Qua krachtig signaal kan dat tellen!

Vergeet de kinderen niet!

In onze resolutie geven we de regering 35 concrete aanbevelingen voor de aanpak van intrafamilaal geweld. Niet enkel voor vandaag maar ook voor de toekomst. Want geweld tussen partners en gezinsleden kunnen we nooit rechtvaardigen. Er is dus nood aan een stevig plan dat intrafamilaal geweld aanpakt en beter nog: voorkomt.

In de aanbevelingen hebben we extra veel aandacht voor kinderen in die situaties. Kinderen zijn ons kostbaarste goed, maar zijn ook de kwetsbaarste slachtoffers. We vragen dan ook om de ‘kindrefelx’ uit te breiden naar politie en justitie. De ‘kindreflex’ is een reflex die hulpverleners ertoe aanzet om steeds na te gaan of de kinderen in een situatie van partnergeweld beschermd worden. Want zij kunnen niet alleen direct maar ook indirect, als toeschouwer bijvoorbeeld, betrokken zijn. Met de ‘kindrefelx’ kan er sneller ingeschat worden welk risico kinderen lopen. Hoe sneller we dat weten, hoe sneller en gerichter we kunnen ingrijpen.

Preventie is key

We willen dus van preventie een prioriteit maken.  En daarvoor hebben we niet enkel hulpverleners nodig maar ook de rest van de maatschappij.  Signalen van intrafamiliaal geweld moeten sneller herkend worden. En als buren, familieleden of vrienden moeten we situaties van intrafamiliaal geweld durven aangeven.  Zodat we die vorm van geweld België en de wereld helpen.  We mogen niet langer zwijgen ‘omdat het ons zaken niet zijn’.

Goedele