Skip to main content

Samen met Marianne Verhaert diende ik een resolutie in. Op 14 januari 2021 werd de resolutie ‘betreffende de terugtrekking van staten uit de Conventie van Istanbul’ unaniem aangenomen in het federaal parlement.

First things first… Wat is die Conventie van Istanbul eigenlijk?

De Conventie van Istanbul is een mensenrechtenverdrag dat op 11 mei 2011 werd opgesteld. Het doel van het verdrag is om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen. Landen die het verdrag ondertekenden beloofden daarnaast ook de straffeloosheid van daders aan te pakken.

Voor de Conventie van Istanbul is geweld tegen vrouwen een schending van de mensenrechten en een vorm van discriminatie op vlak van gender. Volgens de Verenigde Naties is geweld tegen vrouwen “de meest wijdverspreide, aanhoudende en verwoestende schending van de mensenrechten in onze wereld vandaag de dag”. De cijfers liegen er niet om:

  • Binnen de Europese Unie één op drie vrouwen ooit psychologisch mishandeld door een partner;
  • Één op twintig vrouwen in de EU werd ooit verkracht;
  • Sinds de start van de pandemie verhoogde het aantal klachten over huiselijk geweld met 60% in de EU

Het is belangrijk om te onthouden dat de data die we hebben rond het geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld niet overeenkomt met de realiteit. De drempel om een klacht in te dienen is voor slachtoffers vaak nog altijd te hoog. En natuurlijk zijn de cijfers enkel gebaseerd op officiële klachten. We zien dus enkel het topje van de ijsberg. Slachtoffers schamen zich soms of zijn te bang om hulp te zoeken.

De Europese Unie ondertekende op 13 juni 2017 de Conventie van Istanbul, maar vandaag is die nog steeds niet geratificeerd. De ratificatie is belangrijk want dat zorgt ervoor dat het verdrag ook echt gebruikt kan worden.  Het betekent dat het dan deel uitmaakt van onze eigen, nationale wetten. Zo blijven het geen lege woorden, maar kan onze overheid ook echt actie ondernemen.  

Waarom dan nu mijn resolutie?

Vandaag zitten we allemaal in ons kot. We missen allemaal onze familie en vrienden, een keer gezellig ban, babbelen en knuffelen, gewoon normaal doen. Voor de meeste onder ons is thuis een veilige plaats om tot rust te komen. Maar voor sommigen is dat helemaal niet zo. Deze mensen leven samen met een gewelddadige partner en kunnen niet ontsnappen aan het geweld. In tijden van corona is de Conventie van Istanbul waardevoller dan ooit en net nu willen landen als Polen en Turkije uit het verdrag stappen. Daarnaast verspreiden ze foute informatie over de inhoud van de conventie. En dat heeft gevolgen, landen als Bulgarije Slowakije en Hongarije denken eraan hetzelfde te doen. Onaanvaardbaar gewoon.

De Europese Unie is gebouwd op een paar simpele maar o zo belangrijke waarden. De bescherming van mensenrechten en de menselijke waardigheid zijn daar twee fundamenten van. Wie deel uit wil maken van de EU moet zich daar dan ook aan houden. Uit de conventie van Istanbul stappen gaat daar compleet tegen in. Dat staat niet open voor discussie.

Onze eisen

Met onze resolutie vragen we de federale regering om:

  • Elke vorm van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen te veroordelen;
  • De Turkse en Poolse regering ervan overtuigen om zich niet terug te trekken uit de Conventie van Istanbul;
  • Andere Europese lidstaten aan te moedigen de Conventie niet enkel te ondertekenen maar ook wettelijk bindend te maken in hun land. Dat niet doen gaat in tegen de waarden van de Europese Unie;
  • Aan de Raad van Europa duidelijk te maken dat voor België de strijd tegen gendergerelateerd geweld vanboven op de agenda staat;
  • Een evaluatierapport voor te bereiden dat de situatie van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in de verdragstaten in kaart brengt. Daarin moet extra aandacht zijn voor de impact van de COVID-19 maatregelen;
  • Europese Unie te vragen om extra inzet voor de bescherming van vrouwen tegen geweld in de COVID-19-crisis;

Goedgekeurd!

Zo trots en blij dat alles wat je hierboven leest door het hele parlement werd goedgekeurd! Dat is een heel duidelijk signaal. Belangrijker nog wil dat zeggen dat we aan de slag kunnen. Met deze resolutie kunnen we ervoor zorgen dat slachtoffers overal beter geholpen worden. En dat daders de straf krijgen die ze verdienen. Zodat ieder huis een veilige thuis wordt!

Goedele

De officiële tekst van de resolutie vind je HIER terug!