Skip to main content

Wie denkt dat Hongkong bij China hoort is juist, maar tegelijkertijd ook helemaal fout. Hongkong is een autonome regio binnen de grenzen van China. Daar hebben ze dus andere wetten en meer vrijheden dan de Chinezen, maar die probeert China beetje bij beetje af te pakken. Het is ingewikkeld en ingewikkelde situaties zorgen voor problemen. Er heerst al jaren onrust in Hongkong en de inwoners protesteren steeds luider op straat in protest.

China en zijn grootheidswaanzin

Vanaf 1 juli 2020 legde China een zogenaamde ‘nationale veiligheidswet’ op in Hongkong. Die wet viseert de politieke en burgerlijke vrijheden van de regio. De inhoud van de wet is te gek voor woorden. Zo is simpelweg al kritiek geven op het beleid van de Communistische Partij van China strafbaar; moeten de rechters in Hongkong niet meer onafhankelijk zijn en krijgt de Chinese veiligheidsdienst immuniteit …

De wereld kijkt mee

Hongkong is een economisch belangrijke stad met een rijke geschiedenis en banden met het Verenigd Koninkrijk. De Europese Unie en andere landen willen zoveel mogelijk de zelfstandigheid van Hongkong en de vrijheid van de inwoners beschermen. Zo lieten het VK en Australië al weten dat Hongkongers welkom zijn om er te komen wonen en werken, tot grote tegenzin van China.

Het is belangrijk dat de rest van de wereld hier ook heel fel op reageert, anders bestaat de kans dat China het idee krijgt dat ze effectief gewoon hun gang mogen gaan. Mensenrechten en de democratie moeten verdedigd worden.

België in actie

In een resolutie die ik op 23 september 2020 indiende vraag ik dan ook dat België zijn standpunt duidelijk maakt. Daarvoor moet op de eerste plaats de Chinese ambassadeur op het matje worden geroepen.

Maar we mogen het niet bij woorden laten, samen met ander EU-landen moeten we een zaak opstarten bij het Internationaal Gerechtshof tegen de ‘nationale veiligheidswet’ van China. Want die is duidelijk in strijd met de internationale verdragen en andere afspraken over de autonomie van Hongkong. Binnen de Europese Unie moeten we naast diplomatieke hulp ook zorgen voor plannen die de burgers van Hongkong kan helpen waar nodig.

China kan dan wel denken dat het zomaar wetten kan opstellen voor de rest van de wereld. Dat wil nog niet zeggen dat we dat moeten laten gebeuren.

Goedele