Skip to main content

Seksueel geweld, nog te veel mensen komen er ooit eens mee in aanraking. Volgens de Federale politie worden er jaarlijks 3000 mensen verkracht. Wat dus wil zeggen dat er in ons Belgenlandje dagelijks tien mensen dit ondergaan. Helaas gaat het nog verder, de cijfers die we hebben zijn nog maar het topje van de ijsberg. Er bestaat zoiets als een ‘darknumber’, dat nummer geeft het aantal gevallen weer die niet gemeld worden. Het darknumber wordt geschat op 90%. Hallucinant om te bedenken dat 90% van de verkrachtingen en aanrandingen niet worden aangeven, toch?

Maar zelfs als gevallen van seksueel geweld worden aangegeven, leiden die maar zelden tot een veroordeling van de dader. Meer dan de helft van de zaken worden niet vervolgd en maar 14% worden effectief veroordeeld. Slachtoffers die dus dapper genoeg zijn om met hun verhaal naar buiten te komen blijven dus vaak in de kou staan door de behandeling van justitie. Daarnaast kunnen daders gewoon hun gang blijven gaan.

‘Zorgcentra na Seksueel Geweld’

In 2017 werden in een paar Belgische steden ‘Zorgcentra na Seksueel Geweld’ opgericht. Dat zijn centra die 24/7 bereikbaar zijn voor slachtoffers van seksueel geweld. De zorgcentra brengen alle mogelijke hulp voor slachtoffers samen onder één dak. Een initiatief dat werkt!

Een van hun doelen is om meer duidelijkheid te scheppen over zaken van seksueel geweld. Ze willen ervoor zorgen dat slachtoffers weten dat er een plaats is waar ze naar toe kunnen en geholpen worden. Op die manier willen ze slachtoffers aanmoedigen om geweld te melden. Een tweede doel wil de kwaliteit van het forensisch bewijsmateriaal verbeteren. Forensische bewijzen zijn de bewijsstukken die gebruikt worden in een gerechtelijk onderzoek. In de zorgcentra werken er forensische verpleegkundigen die speciaal opgeleid zijn en dus precies weten hoe ze het juiste bewijsmateriaal verzamelen.

Omgekeerde wereld

Met mijn wetsvoorstel van 15 juli 2020 wil ik ervoor zorgen dat seksuele misdrijven vaker opgelost worden en dat daardoor de plegers van seksueel geweld ook vaker vervolgd worden. Daarvoor is het nodig dat bewijsmateriaal sneller geanalyseerd wordt. De wet zegt nu dat een magistraat een DNA-analyse moet aanvragen. De aanvraag is geen simpel invulformulier, de magistraat moet met argumenten komen waarom een DNA-analyse nu noodzakelijk is. Letterlijk de wereld op zijn kop. Bij zaken van seksueel geweld zou het juist omgekeerd moeten zijn.

En dat is nu net waar ik met mijn wetsvoorstel naartoe wil. In de toekomst wil ik dat een DNA-analyse vanzelfsprekend is in een zaak en dus als noodzakelijk gezien wordt. De magistraat zal dan enkel moeten argumenteren wanneer een analyse van DNA níét noodzakelijk is.

Justitie moet zorgen voor gerechtigheid, ingewikkelde en te lange procedures mogen dat niet tegenhouden. Zolang het nodig is blijf ik vechten voor de slachtoffers van seksueel geweld.

Goedele