Skip to main content

Daders van verkrachtingen of aanrandingen worden gestraft. Dat spreekt voor zich. Die straf hangt af van een paar elementen: hoe oud was het slachtoffer en werd er geweld gebruikt. Opnieuw lijkt dat allemaal in orde. Tot je in ons Strafwetboek leest dat aanranding van mensen die ouder zijn dan 16 niet bestraft worden als er geen geweld gebruikt werd. En dat het niet echt mogelijk is om te spreken van een verkrachting wanneer de dader een vrouw is. Omdat de wet ervan uitgaat dat bij een verkrachting de dader het slachtoffer penetreert en niet omgekeerd…

Daar heb ik het dan toch moeilijk mee. Want op die manier werd er een paar jaar geleden bijvoorbeeld een vrouw vrijgesproken voor verkrachting. Het slachtoffer in kwestie was een man die de mentale leeftijd had van een zevenjarige. Omdat de wet verkrachting zag als elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt. De vrouw, de dader in dit geval werd niet zonder haar toestemming gepenetreerd. Dus hoewel de vrouw zelfs toegaf dat ze seks had met de man, kon ze niet gestraft worden.

Onvolledige definities zijn nutteloos

We hebben niet meer van die vreselijke toestanden nodig. Als door een simpele definitie mensen vrijuit gaan, dan moeten we de definitie aanpassen. Daarom diende ik op 11 oktober 2019 een wetsvoorstel in dat een paar dingen aanpast in het Strafwetboek. In mijn voorstel wou ik niet sleutelen aan het verschil tussen verkrachting en aanranding. Wanneer er een penetratie zonder toestemming doorgaat dan spreken we van verkrachting. Is er geen penetratie maar worden personen nog steeds hevig lastiggevallen dan spreken we van aanranding. Dat onderscheidt is nodig om een grens tussen de twee te kunnen trekken.

Wat ik wel anders wil zien is dat we vanaf nu ook over verkrachting babbelen als ze gepleegd worden den “met behulp van” de persoon die als slachtoffer gezien wordt en daar zelf geen toestemming voor geeft. Daarnaast kan het niet langer dat aanrandingen zonder dat er geweld bij komt kijken, gewoon niet bestraft worden.

Verzwarende omstandigheden hebben een update nodig

Nog zoiets belangrijk dat tot nu toe over het hoofd gezien werd. Wanneer daders in het geniep hun slachtoffer drank, drugs of andere middelen geven. De (mogelijke) slachtoffers zijn daardoor minder bewust van waar ze zijn en wat ze wel en niet willen. Daarom vind ik dat die acties een plaatsje verdienen bij de verzwarende omstandigheden. Op die manier kan een rechter beslissen dat een dader juist zwaarder gestraft moet worden. Zoals het zou moeten! Iemand zijn eigen wil afnemen ,gaat in tegen alles waar we voor staan.

Goedele