Skip to main content

Als ik u nu zeg dat daders die kinderen misbruiken na een tijdje niet meer gestraft kunnen worden. Dan vraag je je toch af waar we eigenlijk mee bezig zijn, niet?

Maar toch stond er op zulke misdrijven tot 2019 nog steeds een verjaringstermijn. Dat wil zeggen dat na een bepaalde tijd, slachtoffers niet langer naar de rechtbank konden stappen. In het geval van kindermisbruik was dat 15 jaar nadat het slachtoffer volwassen werd.  En dat is een probleem.

Want hoe kunnen we nu van kinderen en jongeren verwachten dat ze direct na de het misbruik een aanklacht indienen?  Wat als de dader heel dicht bij de omgeving van het kind staat? Wat als de dader op de een of andere manier macht heeft over het kind? Wat als het trauma ervoor zorgt dat ze het niet kunnen vertellen?

Kinderen moeten beschermd worden en als dat niet gebeurt door hun omgeving dan mag ons rechtssysteem hen niet in de steek laten. Het kan niet zijn dat wanneer slachtoffers de moed vinden om hun verhaal te doen, ze aan de deur worden gezet omdat ze ‘te laat’ zijn. Daarom diende ik op 27 september 2019 een wetsvoorstel in dat ervoor zorgt dat ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen onverjaarbaar zijn. Het wetsvoorstel werd unaniem aanvaard!

Trauma’s verjaren niet

Goed nieuws en logisch ook, want tijd zorgt er niet voor dat daders minder schuldig zijn. Al die tijd blijven de slachtoffers zitten met trauma’s en andere mentale of fysieke gevolgen die hen voor het leven tekenen. Zij kunnen niet zomaar doorgaan. Met de wetsverandering willen we tonen dat (minderjarige) slachtoffers van seksueel misbruik gehoord worden, dat we hen willen helpen. Zo hopen we dat de drempel om een aanklacht in te dienen voor hen te verlagen.

Het is een belangrijk signaal! Niet alleen tonen we zo dat de we als maatschappij achter slachtoffers staan en actief willen helpen. Maar we geven hen ook meer ruimte en tijd om hun verhaal te doen. En dat is belangrijk voor het verwerkingsproces, zodat ze naar de rechtbank kunnen stappen wanneer ze daar zelf klaar voor zijn.

Slachtoffers moeten gesteund en beschermd worden. En daders van misdrijven moeten gestraft kunnen worden, vandaag, morgen, gewoonweg altijd.

Goedele

Leave a Reply